Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.” Mt 5, 17-37

 

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Czyńmy w każdym wypadku to, co sądzimy, że i Chrystus uczyniłby na naszym miejscu, a możemy być pewni, że nigdy nie odejdziemy daleko od naszego wzoru.”