Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

WIELKI POST 2021 r.

„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. 5 Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.” Iz 53, 4-5

Już wkrótce rozpocznie się okres Wielkiego Postu. Jest to szczególny czas łaski i osobistego nawrócenia naszego serca. Towarzysząc naszemu Zbawicielowi w Jego bolesnej męce, którą rozważać będziemy podczas nabożeństw dróg krzyżowych i gorzkich żali, przybliżmy nasze serca do Jego świętych Ran, w których, jak pisze prorok Izajasz, jest nasze uzdrowienie.