Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ZAWIERZENIE SIĘ ZGROMADZENIA ŚW. JÓZEFOWII W KALISZU

3 marca 2021 r. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi dokonało uroczystego zawierzenia się św. Józefowi. Po odśpiewaniu Akatystu do św. Józefa i uroczystej Mszy Świętej Matka Generalna wraz z Matkami Prowincjalnymi skierowały swoje kroki do kaplicy cudownego obrazu i wspólnie wypowiedziały formułę zawierzenia. Niech św. Józef, Przeczysty Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny pomaga nam w naśladowaniu Jezusa Chrystusa i wyprasza nowe, liczne i święte powołania do naszej Rodziny Zakonnej.