Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 „Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.”    J 3, 21

 Słowa Jezusa są jak lampa, która oświetla drogę człowieka do Ojca. Bóg po to posłał swojego umiłowanego Syna na świat, ponieważ zapragnął, by człowiek został zbawiony. To jest największe pragnienie Ojca, by przebywać wiecznie razem ze swoimi dziećmi w radości niebiańskiej. Czy Ty zbliżasz się do światła, którym jest Słowo Boże?