21 NIEDZIELA ZWYKŁA

„To Duch daje życie… Słowa, które Wam powiedziałem, są właśnie Duchem i życiem.”      J 6, 63 

Ewangelia nie obiecuje nam wygodnego, spokojnego i bezpiecznego życia. Wręcz przeciwnie. Nie szczędzi przykładów trosk, prześladowań i odrzucenia. Ale to właśnie Słowo Boga daje nam prawdziwie życie! Życie pełne Ducha przepełnione nadzieją! Czy wierzę, że Słowo Boga jest Słowem żywym, które ma moc zrodzić mnie na nowo?