22 NIEDZIELA ZWYKŁA

„Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.” Mk 7, 14-15

Jezus zaprasza Cię dzisiaj do tego, abyś zajrzał w swoje wnętrze. Jakie myśli kryją się w Twojej głowie? Jakie uczucia kierują Twoim zachowaniem? Jakie słowa wypowiadasz do swoich bliźnich? Czy są to myśli/uczucia/słowa, które dają życie, czy wręcz przeciwnie-zabijają? Jezu, oddaję Ci moje myśli/uczucia/słowa – uzdrawiaj je aby były życiodajne, tak jak Twoje.