Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

WYBÓR NOWEJ MATKI GENERALNEJ

Wczoraj około południa, Siostry zebrane na XVI Kapitule Generalnej wybrały nową Przełożoną Generalną naszego Zgromadzenia. Została nią dotychczasowa przełożona prowincji krakowskiej – Matka Małgorzata Burek.

Drogiej Matce, a także wszystkim Siostrom wybranym do Zarządu Generalnego życzymy mocy Ducha Świętego i Bożego prowadzenia. Niech św. Ojciec Założyciel i wszyscy święci patronowie, swym potężnym orędownictwem wypraszają potrzebne łaski i dary na czas niełatwej posługi dla Zgromadzenia i Kościoła.

Czcigodnej Matce Janinie Kierstan, składamy podziękowania za dar jej posługi w przewodzeniu naszą Rodziną Zakonną i życzymy wszelkiej pomyślności. Niech Dobry Bóg sam będzie nagrodą za podejmowany trud i umacnia Drogą Matkę potrzebnymi darami.