Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.” Łk 14, 33

Całkowita wolność człowieka – tego pragnie dla nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Tylko człowiek prawdziwie wolny od jakichkolwiek przywiązań tego świata, może w pełni podążać za Jezusem. Ale sami z siebie nie jesteśmy w stanie zostawić wszystkiego. Jedynie prosząc Jezusa o tę łaskę możemy to osiągnąć. Jezu – uczyń moje serce wolnym od wszelkiego przywiązania do dóbr tego świata, bym mógł/mogła coraz bardziej należeć do Ciebie, a przez to być prawdziwie wolnym i szczęśliwym.