Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Msza Święta z okazji 200 rocznicy urodzin św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

3 października Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi prowincji warszawskiej świętowało 200 rocznicę urodzin swojego Założyciela św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Uroczysta Msza Święta odbyła się w kościele pw. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie na Grochowie. Mszy Świętej przewodniczył bp. Romuald Kamiński. W uroczystościach wzięły udział duchowe córki św. Zygmunta oraz liczne grono zacnych gości. Przed rozpoczęciem Eucharystii została odczytana krótka nota biograficzna świętego. W modlitewnym przeżywaniu liturgii towarzyszył Chór Cantoribus z parafii św. Barbary.