Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ŚWIĘTOWANIE W PARAFII ŚW. BARBARY

16 października 2022 r. razem ze Wspólnotą Parafialną św. Barbary w Warszawie uwielbiliśmy Boga w Jego świętym – św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim – jedynym ogłoszonym świętym Arcybiskupie Warszawy oraz założycielu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Ten Kwiat Polskiego Kościoła żył w latach 1822-1895. 1 listopada 2022 r. przypadać będzie 200 lat od jego narodzin, dlatego rok ten został ogłoszony rokiem jubileuszowym. Serdecznie dziękujemy całemu Chórowi Parafialnemu Cantoribus pod dyrygenturą pana Karola Szymkowiaka  za piękny koncert ku czci świętego Zygmunta, któremu towarzyszyła iście modlitewna atmosfera.