Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód… Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».”  Mt 4, 1-11

 

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Podobnie jak Boski nasz Wzór… odtrąciwszy wszystkie szatańskie pokusy, Bogu jednemu pozostał wierny, tak i my winniśmy być obojętni za zysk lub stratę, Bogu się tylko kłaniając i żyjąc Jego słowem.”