Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.” Mt 17, 1-9

 Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Przeznaczeniem człowieka jest zjednoczenie z Bogiem przez dobrowolne pełnienie Jego woli.”