Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja dam wam wytchnienie.” – mówi Jezus do każdego z nas w Ewangelii św. Mateusza.

Jezus czeka na Ciebie ukryty w Najświętszym Sakramencie. Tak Jak telefon komórkowy potrzebuje ładowania baterii, tak człowiek potrzebuje naładować swoją duszę łaską Bożą!

ZAPRASZAMY!
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi