Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.” Mt 20, 1-16a

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Sługa Chrystusowy winien zawsze stawiać obowiązki swego stanu wyżej niż interesy rodziny, będąc gotów, na wzór Zbawiciela, opuścić ziemskich rodziców, aby zająć się wyłącznie sprawami Ojca Niebieskiego.”