Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

PAŹDZIERNIKOWE DNI SKUPIENIA

DNI SKUPIENIA – ZAPRASZAMY!
Z cyklu „Kobiety w Biblii”:
Kobieta nr 1 – Maryja!
20-22 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Maryja – najpiękniejsza z Niewiast, Oblubienica Ducha Świętego, Pełna Łaski, Ta, przez którą Zbawiciel przyszedł na świat! Wzór wszelkiej kobiecości – KOBIETA wg ZAMYSŁU BOGA!
Serdecznie zapraszamy dziewczęta 17+, do wspólnej drogi do świętości z Maryją. Tak, do świętości! Bo do tego każda z nas została powołana!
To właśnie Jej – Maryi, będziemy przyglądały się podczas najbliższych październikowych dni skupienia, które odbędą się w naszym domu w Warszawie na ul. Hożej 53. Zgłoszenia i szczegółowe informacje pod nr telefonu na plakacie.
Z modlitwą, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi 🙂
„Najdoskonalszym wzorem świętości dla każdej siostry w oddaniu się Bogu, Kościołowi i wielkiej rodzinie ludzkiej jest Maryja, pokorna Służebnica Pańska, Patronka Zgromadzenia” – św. Zygmunt Szczęsny Feliński – Założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi