Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».” Mt 21, 33-43

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Prawda nieomylna, prawdą być nie przestanie przeto, że jej człowiek nie pojmie ograniczonym swym rozumem.”