Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy.” Mt 22, 34-40

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Jak wszystkie obowiązki względem Boga zawierają się w tych prostych słowach: kochaj Boga nade wszystko, tak wszystkie… obowiązki względem ludzi mieszczą się w tym równie prostym wyroku: a bliźniego twego jak siebie samego.”