Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.” Mt 25, 1-13

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Nie zniechęcajmy się… i nie ustawajmy w pracy, ufając niezachwianie, iż w chwili, w której się najmniej spodziewamy, Pan wzmocni i pocieszy.”