Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.” J 15, 9-17

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Chrystus Pan, zmartwychwstały siłą swego Bóstwa, odchodząc do Ojca, myśli tylko o tym, jak utrwalić na ziemi owoce swej męki i pocieszyć po swym odejściu tę duchową garstkę wybranych, co uwierzywszy weń, stanęła pod chorągwią Krzyża.”