Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

„Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».” Mt 28, 16-20

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Wszystko, co Bóg czyni, czyni z miłości, ale każda z osób Trójcy Przenajświętszej we właściwy sobie sposób tę miłość objawia”.