Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.” Mk 4, 26-34

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Powołanie do służby Bożej jest to wezwanie do współpracowania z Chrystusem w szerzeniu Królestwa Jego na ziemi.”