Apostolstwo

„Powołanie do służby Bożej w Rodzinie Maryi, według Założyciela, to wezwanie  do współpracowania z Chrystusem w szerzeniu Królestwa Jego na ziemi. Cel ten wypełniają siostry przez dążenie do doskonałej miłości Boga i przez apostolską posługę bliźnim. Realizując cel Zgromadzenia, siostry w duchu chrześcijańskim wychowują i nauczają dzieci i młodzież, pielęgnują chorych i osoby w  podeszłym wieku oraz niosą pomoc duchowieństwu w pracy duszpasterskiej, katechetycznej, w seminariach i dziełach miłosierdzia.”

 

Konstytucje RM