Duchowość

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, kierując się w zakonnym  i w działalności apostolskiej duchem Ewangelii, w szczególny sposób praktykują miłość Boga i bliźniego na wzór Chrystusa i Jego Matki. Charakterystycznym rysem duchowości Zgromadzenia są:

 

– duch rodzinny (na wzór cnót św. Rodziny z Nazaretu)

– pokora i prostota,

– duch ubóstwa,

– duch pracowitości,

– duch apostolstwa,

– duch franciszkański (na wzór św. Ojca Franciszka).