Formacja

ASPIRAT

 

Jest to czas przygotowania do postulatu, w którym kandydatka przebywając we wspólnocie zakonnej przygląda się codziennemu życiu sióstr, biorąc    w nim czynny udział. Poprzez modlitwę nawiązuje bliższą relację z Chrystusem i utwierdza się w powołaniu. Na znak przynależności do Zgromadzenia otrzymuje czarną sukienkę z białym kołnierzykiem.

 

POSTULAT

Postulat rozpoczyna się uroczystym przyjęciem białego welonika i trwa nie mniej jak 6 miesięcy. Pod kierunkiem Siostry Mistrzyni postulantki uzupełniają wychowanie ogólne, pogłębiają życie religijne, umacniają się w powołaniu poprzez modlitwę i rozważanie Słowa Bożego oraz stopniowo zapoznają się z duchem i apostolstwem Zgromadzenia.

 

NOWICJAT

Nowicjat to czas nawiązywania szczególnej więzi z Jezusem Chrystusem. Znakiem rozpoczęcia nowicjatu jest przywdzianie czarnego habitu i białego welonu. Siostry nowicjuszki pod opieką Siostry Mistrzyni, w domu specjalnie na ten cel przeznaczonym, przygotowują się do aktu całkowitego oddania się Bogu i Zgromadzeniu. W tym celu studiują i rozważają Pismo Święte, zdobywają wiedzę religijną, ascetyczną i zakonna potrzebną do rozwoju życia nadprzyrodzonego. Czas ten trwa 2 lata.

 

JUNIORAT

Po dwuletniej formacji w nowicjacie siostry otrzymują krzyż, czarny welon oraz Konstytucje Zgromadzenia i składają pierwszą profesję  zakonną. Przez 5 lat każdego roku ponawiają śluby zakonne; czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jest to czas tzw. junioratu. W tym też czasie dopełniają formację zakonna pod kierunkiem Siostry Mistrzyni junioratu. Pełnią wyznaczone obowiązki, zdobywają wiedzę teologiczną, humanistyczną i zawodową. Uczestniczą we wspólnych spotkaniach juniorackich, które są organizowane przez Władze Zakonne w celu zacieśnienia więzi siostrzanych, a także możliwości podzielenia się świadectwem życia w swoich wspólnotach i zdobytym doświadczeniem.

 

PROFESJA ZAKONNA

 

Po złożeniu profesji wieczystej siostry przy po mocy łaski Bożej starają się dogłębnie przejąć duchem Pana i Oblubieńca swego. Pomagają w tym przeżywane w ciągu roku sześciodniowe rekolekcje w ciszy oraz miesięczne dni skupienia, a także życie sakramentalne. Wszystkie władze duszy i ciała oddają bez podziału na usługi Tego, którego dobrowolnie i z miłością za cząstkę życia swego obrały.