Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 8 ust. 1  Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Prowincja Niepokalanej –Warszawska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, zwana dalej: „Administratorem”,

ul. Hoża 53
00- 681 Warszawa
Tel. +48 22 629 67 87

Inspektorem Ochrony Danych w Prowincji Niepokalanej – Warszawskiej jest:

s. Renata Murawka
e-mail:  iodzsfrm@gmail.com
tel.  517 541 169

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody lub przesłanki prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, o której mowa w  art. 7 pkt 5, 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Czas przechowywania Twoich danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych.

Udostępnianie Twoich danych

Prowincja Niepokalanej – Warszawska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi nie udostępnia nikomu Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo do:

  • informacji o przetwarzaniu danych
  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • przenoszenia swoich danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (kiod@episkopat.pl), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim
wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski.