Okno życia

        W dniu 6 grudnia 2008r. przy ul. Hożej 53           w Warszawie zostało otwarte okno życia.

Podczas poświęcenia Ks. Kardynał Kazimierz Nycz zaznaczył mówiąc „Oby nie okazało się potrzebne, ale oby było symbolem.” Okno Życia jest symbolem, ale okazało się też potrzebne.

Do 24.08.2020r. swoje ocalenie znalazło w nim        18 dzieci. Jest to szczególne miejsce nad którym    24 godziny na dobę czuwają posłane do tej służby siostry. Nasz Ojciec Założyciel w Duchu Zgromadzenia dał nam takie motto z Ewangelii     św. Mateusza 18,5 „Kto by przyjął jedno dzieciątko takowe w Imię Moje, Mnie przyjmuje.”

Okno życia to odpowiednio przygotowane miejsce,  w którym anonimowo i przede wszystkim bezpiecznie można pozostawić nowonarodzone dziecko, gdy z różnych powodów matka nie może podjąć się jego wychowywania. Zadaniem czuwających sióstr zakonnych jest zapewnienie dziecku opieki w pierwszych chwilach po pozostawieniu. Dziecko to jest przekazywane do szpitala dla zapewnienia mu opieki lekarskiej.          W następnej kolejności maluch trafia do pogotowia rodzinnego, równocześnie rozpoczynana jest procedura adopcyjna.