Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ŚRODA POPIELCOWA – ROZPOCZYNAMY CZAS WIELKIEGO POSTU

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą.”  Jl 2, 12-13

 

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele Katolickim okres Wielkiego Postu, w którym Pan wzywa nas byśmy, we współpracy z Jego łaską, przemieniali swoje serca. Niech pomocne nam w tym nabożeństwa dróg krzyżowych i gorzkich żali, a także nasze osobiste postanowienia pomogą nam ożywić naszą osobista relację z Jezusem Chrystusem, którego miłość do człowieka  zaprowadziła Go aż na Krzyż.

Zapraszamy do kaplicy Sióstr na nabożeństwa wielkopostne:

– droga krzyżowa – każdy piątek o godz. 18.30

– gorzkie żale – każda niedziela o godz. 17.00