Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

II Niedziela Wielkiego Postu

„Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy…” Mk 9, 5

Jezus zabiera swoich najbliższych uczniów na górę, by wobec nich się przemienić. Piotr wypowiada słowa, które świadczą o tym, że dobrze im być razem z Jezusem w tak doniosłym momencie. Chce przedłużyć tę chwilę, by jak najdłużej przebywać z Jezusem. A czy Ty, mówisz Jezusowi, na osobistej modlitwie, „Jezu, dobrze mi przy Tobie”?