Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Nabożeństwo do św. Zygmunta – ZMIANA GODZINY!

Najbliższe nabożeństwo o duchowe odrodzenie mieszkańców Warszawy i pokój na Ukrainie w maju odbędzie się o godzinie 17.00 w połączeniu z nabożeństwem majowym. Serdecznie zapraszamy!