23 NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jezus spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.”  Mk 7, 34-35

 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii przychodzi ze swą łaską do człowieka głuchoniemego. Tego człowieka z niepełnosprawnością przyprowadzają do Niego jego przyjaciele. Czy zauważam w swoim środowisku ludzi, którzy również zmagają się pewnego rodzaju zamknięciem, troskami, trudnościami życiowymi, które nie pozwalają im w pełni doświadczać radości życia? Czy przyprowadzam ich w swojej modlitwie do Jezusa, by mogli usłyszeć Jego uzdrawiające wołanie: Effatha! Otwórz się!