Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK C

„A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: <<Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem>>.”  Łk 15, 20-21

Najlepszym komentarzem do dzisiejszej Ewangelii, które podpowiada mi serce, są słowa Papieża Franciszka o Sakramencie Pojednania z dnia 25 marca 2022 r. podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice św. Piotra przed zawierzeniem całej ludzkości, a szczególnie Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi: „Spowiadanie się, to dawanie Ojcu radości, który może nas podnieść… W centrum nie są nasze grzechy, ale Miłosierdzie Boże, które jest większe i potężniejsze od naszych ludzkich grzechów! To jest Sakrament Radości!”