Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

17 NIEDZIELA ZWYKŁA

„Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!” Mt 14, 16-18

Jaka piękna i pokrzepiająca nauka płynie z dzisiejszej Ewangelii. Jezus nie oczekuje od nas nie wiadomo jak wielkich działań. Wystarczy, że przyjdziemy do Niego z tym co posiadamy, z darami w które wyposażył nas Bóg, oddamy Mu to by to pobłogosławił i z tym, pełni miłości wyjdziemy do ludzi, by karmić ich zgłodniałe dusze i ciała. A jakie są twoje „dwie ryby i pięć chlebów”?