Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

„…kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.”      Dz 300

Oto są słowa Pana Jezusa wypowiedziane do św. s. Faustyny. Jak niezgłębione jest Boże Miłosierdzie! To jedyny taki dzień w roku, kiedy Pan Jezus składa obietnicę, że dusza, która w tym dniu będzie w łasce uświęcającej, przystąpi do Komunii Świętej, zwróci się z ufnością do Bożego Miłosierdzia, uczci obraz Jezusa Miłosiernego oraz w sposób szczególny będzie praktykowała uczynki miłosierne wobec swoich bliźnich – dostąpi łaski darowania wszystkich win i kar za grzechy popełnione za życia. Oznacza to, że dusza taka, gdyby tego dnia umarła, idzie prosto do Nieba. Uzyskuje ona łaski równe łaskom otrzymanym podczas Chrztu Świętego.

Niech Boże Miłosierdzie będzie uwielbione!