Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.”    Mt 4, 4b

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię…” Mk 1, 12

Pustynia, pokusy i walka. Ale jaka? Czym Jezus walczy z szatanem, który kusi Go na pustyni? Narzędziem obrony Jezusa nie jest miecz ani krzyk. Tym co pomaga zwyciężyć Jezusowi w walce z pokusami złego ducha jest Słowo Boże. Jaką wielką ma ono moc! A jakie miejsce w Twoim życiu zajmuję Pismo  Święte? Może warto w tym Wielkim Poście sięgać do niego częściej, by moc Boga umacniała Twoje serce i pomogła demaskować pokusy, którymi kusi Cię szatan. Proś Ducha Świętego, Tego samego, który wyprowadził Jezusa na pustynię, by rozmiłował Twoje serce w Słowie Bożym.