Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Tajemnica Trójcy Świętej to WIELKA TAJEMNICA WIARY. Żadne ludzkie słowa nie są w stanie oddać Jej głębi i prawdziwości. Ale jedno jest pewne, jak pisał św. Atanazy w jednym ze swoich listów: „Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie jest też i Słowo, które nam daje Ducha Świętego; w Słowie zaś jest również Ojciec…”  Za Świętym Anzelmem więc możemy powiedzieć, że człowiek jest świątynią nie tylko Ducha Świętego, jak pisał św. Paweł, ale świątynią całej Trójcy Przenajświętszej.

Bądź uwielbiony Panie Boże w Trójcy Świętej niepojęty!