Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”    Mt 28, 19a. 20b

Pan Jezus wstępuje do Nieba – do Ojca, by tam przygotować nam miejsce i razem z Nim czekać na nas. Pozostawia uczniom słowa pełne nadziei – On jest z nami na zawsze, przez wszystkie dni! Nie lękajmy się więc i idźmy w świat, by głosić orędzie zmartwychwstałego Pana. Oto nasz misja! „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc            i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei,  i w Samarii,        i aż po krańce ziemiDz 1, 8.  Przyjdź Duchu Święty i rozpal nas!