ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

„Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we WDZIĘCZNOŚĆ wielu, pomnażała się Bogu na chwałę” 2 Kor 4, 15.

 „I bądźcie WDZIĘCZNI!” Kol 3, 15.

„W każdym położeniu DZIĘKUJCIE! Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”  1 Tes 5, 18.

To tylko nieliczne fragmenty z Pisma Świętego, którymi Bóg zachęca nas do wdzięczności za ogrom łask, którymi nieustannie nas obdarza. Wdzięczność czyni twoje serce otwartym i pięknym! Chroni je przed trucizną zgryźliwości. Bóg wzywa przez proroka Amosa: „Szukajcie dobra a nie zła abyście ŻYLI!” Am 5, 14. Oto recepta na życie w pełni!