Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

„Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka”  Łk 24,49

Tą obietnicą jest Duch Święty – Pocieszyciel – nasza „moc z wysoka”! To on daje życie i pomaga nam przeżywać je w pełni! Przyzywajmy Go, by nasze życie było jedną wielką chwałą Boga!