Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY!

Zapraszamy wszystkich czcicieli św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i za Jego przyczyną módlmy się do Miłosiernego Boga o POKÓJ, którego tak bardzo dzisiaj potrzebuje LUDZKIE SERCE! We wspólnej modlitwie nasza MOC i SIŁA! 🙂