Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

CHRZEST PAŃSKI

„A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».” Mt 3, 13-17

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Chrzest jest ową mistyczną bramą, przez którą my do Kościoła, łaska zaś do wnętrz naszych wstępuje, ma ona stać się krynicą wody żywej ku życiu wiecznemu…”