Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».”  J 4, 5-42

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Porównanie sakramentów świętych do krynicy tryskającej łaską, trafne jest z tego powodu, że jest to źródło niewyczerpane, im więcej zeń czerpiemy.”