Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

III NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

„Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.”  Mt 4, 12-23

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Wszyscy mamy obowiązek uczcić powołanie zakonne w każdej duszy wezwanej przez Pana, dopomagając jej do udania się za głosem Oblubieńca…”