Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

V NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.” Mt 5 13-16

 

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Im wyżej ktoś wzniesie się w doskonałości chrześcijańskiej, tym bardziej jego praca stanie się skuteczna.”