Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie…” Mt 5 38-48

 

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Ufającego w Panu miłosierdzie Jego nigdy nie opuści. Obyśmy stali się godnymi tego miłosierdzia, nie ceniąc darów Jego, ale miłując nade wszystko samego Dawcę.”