Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

IMIENINY MATKI PROWINCJALNEJ

25 lipca obchodziłyśmy w naszym domu imieniny Matki Prowincjalnej Anny. Ten szczególny czas świętowania rozpoczęłyśmy uroczystą Eucharystią, dziękując dobremu Bogu za Jego miłość i wszelkie łaski, którymi nas nieustannie obdarza. Z życzeniami zjawiły się delegacje Sióstr z wielu wspólnot naszego Zgromadzenia. Wspólny obiad był okazją do wspólnego przeżywania radości tego dnia.

Naszej Matce Prowincjalnej Annie Uberman życzymy obfitości darów Ducha Świętego i wielkodusznego serca na Jego natchnienia w kierowaniu naszą Rodziną Zakonną.

Szczęść Boże!