Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.” J 10, 11-18

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Sam Chrystus jest prawdziwym Pasterzem dusz i za Jego tylko sprawą zbawienie dokonać się może w pojedynczych duszach, kapłan zaś tylko namiestniczą władzą może otwierać lub zamykać wrota Królestwa Niebieskiego.”