Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.” J 16, 13

Komentarz ze słów św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Pan miłosierny przemawia do nas nie tylko ustami proroków i mężów natchnionych Duchem Świętym, nie tylko głosem słów i przykładem Jednorodzonego Syna, ale też odzywa się do nas bez dźwięku słów, w głębi serc naszych”.