ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

„Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we WDZIĘCZNOŚĆ wielu, pomnażała się Bogu na chwałę” 2 Kor 4, 15.

 „I bądźcie WDZIĘCZNI!” Kol 3, 15.

„W każdym położeniu DZIĘKUJCIE! Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”  1 Tes 5, 18.

To tylko nieliczne fragmenty z Pisma Świętego, którymi Bóg zachęca nas do wdzięczności za ogrom łask, którymi nieustannie nas obdarza. Wdzięczność czyni twoje serce otwartym i pięknym! Chroni je przed trucizną zgryźliwości. Bóg wzywa przez proroka Amosa: „Szukajcie dobra a nie zła abyście ŻYLI!” Am 5, 14. Oto recepta na życie w pełni!

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Tajemnica Trójcy Świętej to WIELKA TAJEMNICA WIARY. Żadne ludzkie słowa nie są w stanie oddać Jej głębi i prawdziwości. Ale jedno jest pewne, jak pisał św. Atanazy w jednym ze swoich listów: „Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie jest też i Słowo, które nam daje Ducha Świętego; w Słowie zaś jest również Ojciec…”  Za Świętym Anzelmem więc możemy powiedzieć, że człowiek jest świątynią nie tylko Ducha Świętego, jak pisał św. Paweł, ale świątynią całej Trójcy Przenajświętszej.

Bądź uwielbiony Panie Boże w Trójcy Świętej niepojęty!

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

„Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.”  Ga 5, 22-23

Jeśli chcesz być naprawdę piękna/piękny, przyozdabiaj się nie w klejnoty, modne ciuchy i gadżety lecz w owoce Ducha Świętego, który jest najcudowniejszym specjalistą od Bożej urody. Wołaj całym sercem i pragnij Jego obecności w swoim życiu! Przyjdź Duchu Święty!

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”    Mt 28, 19a. 20b

Pan Jezus wstępuje do Nieba – do Ojca, by tam przygotować nam miejsce i razem z Nim czekać na nas. Pozostawia uczniom słowa pełne nadziei – On jest z nami na zawsze, przez wszystkie dni! Nie lękajmy się więc i idźmy w świat, by głosić orędzie zmartwychwstałego Pana. Oto nasz misja! „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc            i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei,  i w Samarii,        i aż po krańce ziemiDz 1, 8.  Przyjdź Duchu Święty i rozpal nas!

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – DOBREGO PASTERZE

„Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.”    J 10, 16

 Jak wielkie zatroskanie Jezusa o człowieka promieniuje z tych słów! On nieustannie pragnie naszej obecności, a szczególnie wyrusza na nasze poszukiwania, gdy pogubimy się w życiu i z tej zagrody wyjdziemy. Człowieku! Jak cenny jesteś dla Boga!!!

Dziś obchodzimy również Dzień Modlitw o Powołania. Z tej okazji Papież Franciszek wygłosił orędzie, którego fragment brzmi następująco: „Święty Józef wychodzi nam na spotkanie ze swoją łagodnością, jako święty z sąsiedztwa; jednocześnie jego mocne świadectwo może wyznaczyć nam kierunek na naszej drodze.” Temat tegorocznego orędzia papieskiego brzmi: „Święty Józef: Marzenie Powołania”.

 Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem orędzia, które można przeczytać na stronie: http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/vocations/documents/papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

„Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.”   Łk 24, 45

Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna tydzień biblijny. Tydzień wielkiej łaski, w którym w sposób szczególny Kościół zachęca nas, byśmy pochylali się nad Słowem Bożym zawartym w Biblii. Sam Jezus mówi: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” Mt 4, 4. Jakie miejsce w moim życiu zajmuje Pismo Święte? Otwierajmy jak najczęściej tę świętą Księgę Życia i prośmy Ducha Świętego o Jego asystencję, by oświecał nasz umysł, byśmy jak Apostołowie rozumieli Pisma.

dav

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

„…kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.”      Dz 300

Oto są słowa Pana Jezusa wypowiedziane do św. s. Faustyny. Jak niezgłębione jest Boże Miłosierdzie! To jedyny taki dzień w roku, kiedy Pan Jezus składa obietnicę, że dusza, która w tym dniu będzie w łasce uświęcającej, przystąpi do Komunii Świętej, zwróci się z ufnością do Bożego Miłosierdzia, uczci obraz Jezusa Miłosiernego oraz w sposób szczególny będzie praktykowała uczynki miłosierne wobec swoich bliźnich – dostąpi łaski darowania wszystkich win i kar za grzechy popełnione za życia. Oznacza to, że dusza taka, gdyby tego dnia umarła, idzie prosto do Nieba. Uzyskuje ona łaski równe łaskom otrzymanym podczas Chrztu Świętego.

Niech Boże Miłosierdzie będzie uwielbione!

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Pan zmartwychwstał! Alleluja!

„Umocnieni Ciałem Pana z Wielkiego Czwartku, mocno przytuleni do krzyża Chrystusa z Wielkiego Piątku, w ciszy serca i zadumie Wielkiej Soboty oraz pełni nadziei pierwszych promieni poranka Zmartwychwstania idźmy przez życie dobrze czyniąc. Niech nam zawsze towarzyszy ta pewność, że nawet po najtrudniejszych zmaganiach i doświadczeniach nocy przyjdzie poranek zwycięstwa.        A tę nadzieję niesie miłosierny Pan. Zatem niech nasze serca promienieją modlitwą: JEZU, UFAM TOBIE!

WIELKI TYDZIEŃ

Wchodzimy w czas Wielkiego Tygodnia i przeżywania świętego Triduum Paschalnego. Bądźmy więc towarzyszami Jezusa w tych szczególnych momentach! W Wielki Czwartek uwielbijmy Boga za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę oddajmy hołd umęczonemu Chrystusowi i adorujmy Go w ciszy przy grobie, oczekując na Jego Zmartwychwstanie. Pamiętajmy, że      „w Jego ranach jest nasze zdrowie” Iz 53, 4.

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – NIEDZIELA PALMOWA czyli Męki Pańskiej

Ewangelia: Mk 14, 1-15, 47 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

Podczas dzisiejszej Liturgii Słowa odczytywana jest Męka Pańska. Zbliżamy się już do bezpośredniego przeżywania świętego czasu Triduum Paschalnego. Starajmy się świadomiej trwać sercem i swoimi myślami przy Panu Jezusie, towarzysząc Mu w tym, co będzie przeżywał w najbliższych dniach. Niech to współodczuwanie ożywi i umocni naszą relację ze Zbawicielem, byśmy razem z Nim mogli Zmartwychwstać z naszych „duchowych śmierci”.