V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli  i powiedzieli Jezusowi.”     J 12, 21-22

 

Uczniowie nie pozostawili ludzi pragnących zobaczyć Jezusa bez pomocy. Całym sercem zaangażowali się, by spełnić ich pragnienie. Filip zwrócił się do Andrzeja, a ten natychmiast udał się do Jezusa. Jak wygląda moje zaangażowanie w to, by ludzie, którzy mnie otaczają również poznali Boga  i doświadczyli Jego osobowej miłości?

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 „Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.”    J 3, 21

 Słowa Jezusa są jak lampa, która oświetla drogę człowieka do Ojca. Bóg po to posłał swojego umiłowanego Syna na świat, ponieważ zapragnął, by człowiek został zbawiony. To jest największe pragnienie Ojca, by przebywać wiecznie razem ze swoimi dziećmi w radości niebiańskiej. Czy Ty zbliżasz się do światła, którym jest Słowo Boże?

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Gorliwość o dom Twój mnie pożera…” Ps 69, 10

Pan Jezus widząc przekupniów handlujących w świątyni zawrzał gniewem. Jednak był to Boży Gniew, który miał wyrażać troskę Jezusa o dom Jego Ojca, który miał być miejscem modlitwy i czci Boga, nie zaś miejscem, w którym oddaje się chwałę pieniądzu i wszelkiego rodzaju materializmowi. A jak Ty zachowujesz się w kościele, gdy przychodzisz spotkać się z kochającym i czekającym na ciebie Bogiem? Czy zastanawiałeś się czym ostatnimi czasy jakimi sprawami, myślami zajęta jest świątynia Twego serca? Niech Wielki Post będzie okazją do przyjrzenia się temu.

ZAWIERZENIE SIĘ ZGROMADZENIA ŚW. JÓZEFOWII W KALISZU

3 marca 2021 r. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi dokonało uroczystego zawierzenia się św. Józefowi. Po odśpiewaniu Akatystu do św. Józefa i uroczystej Mszy Świętej Matka Generalna wraz z Matkami Prowincjalnymi skierowały swoje kroki do kaplicy cudownego obrazu i wspólnie wypowiedziały formułę zawierzenia. Niech św. Józef, Przeczysty Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny pomaga nam w naśladowaniu Jezusa Chrystusa i wyprasza nowe, liczne i święte powołania do naszej Rodziny Zakonnej.

II Niedziela Wielkiego Postu

„Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy…” Mk 9, 5

Jezus zabiera swoich najbliższych uczniów na górę, by wobec nich się przemienić. Piotr wypowiada słowa, które świadczą o tym, że dobrze im być razem z Jezusem w tak doniosłym momencie. Chce przedłużyć tę chwilę, by jak najdłużej przebywać z Jezusem. A czy Ty, mówisz Jezusowi, na osobistej modlitwie, „Jezu, dobrze mi przy Tobie”?

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.”    Mt 4, 4b

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię…” Mk 1, 12

Pustynia, pokusy i walka. Ale jaka? Czym Jezus walczy z szatanem, który kusi Go na pustyni? Narzędziem obrony Jezusa nie jest miecz ani krzyk. Tym co pomaga zwyciężyć Jezusowi w walce z pokusami złego ducha jest Słowo Boże. Jaką wielką ma ono moc! A jakie miejsce w Twoim życiu zajmuję Pismo  Święte? Może warto w tym Wielkim Poście sięgać do niego częściej, by moc Boga umacniała Twoje serce i pomogła demaskować pokusy, którymi kusi Cię szatan. Proś Ducha Świętego, Tego samego, który wyprowadził Jezusa na pustynię, by rozmiłował Twoje serce w Słowie Bożym.

ŚRODA POPIELCOWA – ROZPOCZYNAMY CZAS WIELKIEGO POSTU

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą.”  Jl 2, 12-13

 

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele Katolickim okres Wielkiego Postu, w którym Pan wzywa nas byśmy, we współpracy z Jego łaską, przemieniali swoje serca. Niech pomocne nam w tym nabożeństwa dróg krzyżowych i gorzkich żali, a także nasze osobiste postanowienia pomogą nam ożywić naszą osobista relację z Jezusem Chrystusem, którego miłość do człowieka  zaprowadziła Go aż na Krzyż.

Zapraszamy do kaplicy Sióstr na nabożeństwa wielkopostne:

– droga krzyżowa – każdy piątek o godz. 18.30

– gorzkie żale – każda niedziela o godz. 17.00

WIELKI POST 2021 r.

„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. 5 Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.” Iz 53, 4-5

Już wkrótce rozpocznie się okres Wielkiego Postu. Jest to szczególny czas łaski i osobistego nawrócenia naszego serca. Towarzysząc naszemu Zbawicielowi w Jego bolesnej męce, którą rozważać będziemy podczas nabożeństw dróg krzyżowych i gorzkich żali, przybliżmy nasze serca do Jego świętych Ran, w których, jak pisze prorok Izajasz, jest nasze uzdrowienie.

MISJA ELBLĄG I STUDZIENICZNA

Pandemia koronawirusa ogarnęła niestety swoim zasięgiem część naszych domów zakonnych a także przynależących do nich placówek. W tej sytuacji z misją ratunkową chętne siostry z Domu Prowincjalnego zapragnęły pojechać z pomocą do swoich Współsióstr, by razem z podopiecznymi i pracującym personelem przeżyć ten czas we wzajemnej sobie służbie. Miłosierny Bóg obdarzał siostry swoimi siłami i łaską tak, że po zakończonej misji żadna z sióstr nie została zarażona i bezpiecznie mogły one wrócić do swojej wspólnoty.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

2 kwietnia 2020 r. obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego, który jest również ogłoszony Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Dokonał tego św. Jan Paweł II w 1997 r., aby zachęcić do głębszej refleksji nad tym wielkim darem, jakim jest wybranie przez Boga do wyłącznej Mu służby. Z tej okazji w trzech miejscach w Warszawie (Wspólnoty Jerozolimskie, Kościół św. Krzyża oraz Bazylika Archikatedralna) można było wziąć udział w uroczystościach poświęconych wspólnemu uwielbianiu Boga za dar powołania do życia zakonnego. Również w parafiach, Siostry uczestniczyły we wspólnej modlitwie z Ludem Bożym, by we wspólnotach lokalnych dawać świadectwo swojego życia.