11 NIEDZIELA ZWYKŁA

„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak”. Mk 4, 26

Taka jest moc Bożego Słowa – nieogarniona! Ono naprawdę żyje i przemienia Cię od wewnątrz jeśli gromadzisz je w swym sercu. Uczyń swe serce „magazynem” Słowa Bożego a wtedy doświadczysz chodzenia w Bożej obecności.